Osnovna škola Đurđevac- INTERREG: krenule prve aktivnosti u sklopu projekta rada s darovitim učenicima


Srijeda, 22. srpnja 2020.
Osnovna škola Đurđevac, Osnovna škola Ljudevita Modeca iz Križevca te Osnovna škola Nagykanizsa iz Mađarske još prošle godine prijavile su zajednički projekt na temu potencijalno darovite djece na program prekogranične suradnje – Interreg Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

Projekt je uspješno prošao sve provjere te su već krenule prve aktivnosti u sklopu projekta. Projektom je predviđeno oko 70.000,00 eura za provođenje planiranih programa za darovitu djecu u Osnovnoj školi Đurđevac.

Naša škola uključena je kao partner, a projektom je predviđeno da će učitelji sudjelovati u edukacijama na temu prepoznavanja darovitih učenika, izrade i implementacije individualiziranih programa rada za njih te korištenja didaktičkih materijala u radu s darovitim učenicima koji će se nabaviti do početka školske godine kako bi sve bilo spremno za provedbu programa s učenicima.

U projekt će biti uključeni učenici trećih razreda, a za njih su predviđene poticajne radionice te organizirana terenska nastava s ostalim učenicima uključenima u projekt.

Učenici će odmjeravati svoje snage u znanju, učiti o drugim školama uključenima u projekt te će se za vrijeme projekta zajedno družiti kroz brojne aktivnosti te razmjenjivati stečena znanja i vještine.

U Križevcima je održana početna konferencija projekta što je bila izvrsna prilika da se projektni partneri međusobno upoznaju, predstave svoje škole te razrade aktivnosti koje će se provoditi na projektu.

-Posebno ćemo raditi na tome da tijekom edukacija osvijestimo nastavnike da postoje darovita djeca s kojom treba raditi na višoj razini, jer će im u suprotnom na nastavi biti dosadno i izgubit će motivaciju za učenjem. Najvažnije od svega je prepoznati darovito dijete, ono kojemu je potrebno dodatno ili drugačije obrazovanje, a potom je važno da nastavnici steknu znanja i vještine kako s darovitom djecom dalje raditi- rekao je ravnatelj Osnovne škole Đurđevac Danijel Domišljanović.