Osoba za nepravilnosti


Osoba zadužena za nepravilnosti u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Grada Đurđevca:

  • Voditelj odsjeka za gospodarstvo, financije i razvojne projekte: Martin Mahović, dipl.ing.geol.
  • Sjedište: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac
  • Telefon: 048/811-052
  • Telefax: 048/811-009
  • E-mail:  martin.mahovic@djurdjevac.hr