Osvijetljenom šetnicom od utvrde Stari grad do Park šume Borik i trim staze


Ponedjeljak, 25. lipnja 2018.

Dokaz da su pripreme za Picokijadu u punom jeku, brojni su radovi i na uređenju okoliša oko utvrde Stari grad.

Nedavno su završeni i radovi na postavljanju rasvjete duž drvene šetnice koja povezuje sadržaje uz utvrdu s Park šumom Borik kako bi se posjetiteljima omogućilo da dožive noćni ugođaj uz osvijetljen Stari grad i ostale sadržaje u večernjim satima. Postavljeno je ukupno 29 rasvjetnih stupova, a radovi su vrijedni oko 145.000,00 kuna.

Do sada je izgrađena šetnica u Tematskom parku, šetnica koja Tematski park povezuje s utvrdom, te šetnica od utvrde do Park šume Borik u ukupnoj dužini 1,2 km.

Uređene šetnice olakšavaju posjetiteljima pristup do utvrde, te nastambe s devama, a izgradnjom šetnice do Park šume Borik omogućeno je brojnim rekreativicma i posjetiteljima da pješice dođu do trim staze.

Ovo je samo nastavak radova na uređenju okoliša oko utvrde Stari grad i izgradnji planiranih šetnica jer se već nakon Picokijade planira krenuti s radovima na iskopu jezera u sklopu projekta krajobraznog uređenja okoliša oko Staroga grada. Cilj projekta je staviti u rekreativnu i uporabnu funkciju one dijelove okoliša Starog grada koji su do sada bili potpuno nepristupačni, te prezentirati biološku raznolikosti i specifičnost tzv. vlažnih livada oko utvrde.

Iako već sada utvrda Stari grad, deve i Borik privlače brojne goste i dalje se očekuje povećanje broja posjetitelja, ponajviše zbog najavljenih organiziranih dolazaka izletnika, ali i nadolazeće Picokijade.