Otpis građanima za komunalnu naknadu i gradske poreze


Petak, 20. veljače 2015.

Članovi Gradskog vijeća jednoglasno su podržali prijedlog gradonačelnika i donijeli Odluku o otpisu pojedinačnih potraživanja za komunalnu naknadu i gradske poreze. Kako bi se ublažile financijske teškoće građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, dano je odobrenje za donošenje pojedinačnih rješenja o otpisu potraživanja koja se nalaze na kontima potraživanja – 16.

Grad Đurđevac jedan je od potpisnika Izjave kojom se pristupa Sporazumu o mjerama za ublažavanje financijskih teškoća određenog dijela građana koji su ovršenici u postupcima prisilne naplate tražbina male vrijednosti na novčanim sredstvima, a kojeg je donijela Vlade RH.

Sadržaj predmetne Odluke možete pročitati u nastavku: