Korisnici u Gradskoj knjižnici u ovoj godini posudili rekordnih 22.339 knjiga


Petak, 29. rujna 2017.

Na Gradskom vijeću jedna od točaka dnevnoga reda bilo je i polugodgodišnje financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Đurđevac.

Ove je godine posuđeno rekordnih 22.339 knjiga dok je u istom razdoblju prošle godine bilo posuđeno 17.000 knjiga. Na povećan broj posuđenih knjiga zasigurno je utjecala i besplatna članarina, te brojni besplatni dodatni sadržaji koje provodi Gradska knjižnica. Tako je knjižnica samo ove godine dobila 233 nova člana. Članarina i sve usluge knjižnice od čitaonice do korištenja računala i interneta su besplatne su za sve korisnike, bez obzira na mjesto prebivališta i dob, što nas uvelike razlikuje od ostalih knjižnica koje omogućavaju besplatnu članarinu samo za svoje građane ili posebne skupine građana- rekla je ravnateljica knjižnice Martina Makar.

Trenutno Gradska knjižnica raspolaže fundusom od 58.000 knjiga, a u 2017. godini nabavljeno je 827 novih knjiga na odjelu za odrasle, 430 knjiga na dječjem odjelu i 10 knjiga na odjelu periodike

Gradska knjižnica sudjeluje i u brojnim projektima pa kao partner sudjeluje u projektu Kultura i mladi koji je prošao administrativnu provjeru, te u projektu Kultura i umjetnost za osobe 54+.

Nedavno je i uređena multimedijalna dvorana knjižnice koja se koristi za potrebe knjižnice, ali i za potrebe svih gradskih ustanova i trgovačkih društava, kao i za iznajmljivanje prostora za zainteresirane. Ovi polugodišnji izvještaji dobar su pokazatelj kako su sve naše ustanove postigle pozitivne rezultate, te da su naporno radile kako bi podigle kvalitetu svojih usluga- rekao je predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković.