Park prirode Podravina- dugi put…


Petak, 21. prosinca 2018.

Grad Đurđevac je u suradnji s Javnom ustanovom za zaštitu prirode Koprivničko- križevačke županije i projektnim timom izrazio želju za osnivanjem Parka prirode Podravina te se javio na otvoreno javno savjetovanje Vlade Republike Hrvatske s prijedlogom za izmjenu i dopunu Strategije i akcijskog plana zaštite prirode.

Predloženo je da se u Strategiju uvrsti proširenje postojećih parkova prirode na način da se doda Park prirode Podravina.

Naša županija ima brojne prirodne ljepote i posebnosti koje bi se obuhvatile ovom zaštitom. Pijesak, šljunak, močvarne ravnice te sam tok rijeke Drave ekolozi nazivaju i Europskom Amazonom zbog bogatstva života. Specifično stanište je dom brojnim rijetkim, te endemskim biljnim i životinjskim vrstama. Jedna od posebnosti su i Đurđevački pijesci koji su prirodni biser s jedinstvenom florom i faunom koji je sve češće odredište turistima i izletnicima.

Vlada RH je prihvatila je ovakav prijedlog i uputila je dopis Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, kojem je također Grad uputio prijedlog za izmjenom strategije, da se u narednom razdoblju i naš Park prirode uvrsti u strategiju.

Promjena Strategije je dugi put do osnivanja parka prirode, a ovom odlukom Vlade RH napravljen je prvi korak.

Foto: Robert Rodman