Plan gospodarenja otpadom: želimo biti moderan i ekološki osviješten grad


Četvrtak, 28. prosinca 2017.

U srijedu je održana posljednja ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Đurđevca.

Sve točke dnevnog reda usvojene su jednoglasno, a glavna točka dnevnog reda je bila donošenje Plana gospodarenja otpadom.

- Plan gospodarenja otpadom vrlo je bitan i značajan strateški dokument kojim smo željeli zadovoljiti sve potrebne zakonske norme o količinama odvojenog sakupljenog komunalnog otpada, ali isto tako smo si zadali ciljeve s kojima želimo u cijelosti postati ekološki osviješten grad. To nam je i temelj za prijavu na natječaje Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji su najavljeni već početkom sljedeće godine. Đurđevac odvaja svega 10% otpada, a naš cilj je da to bude 50%. Taj rezultat će nam donijeti kompostište jer se procjenjuje da je kod nas 30% pa i više otpada zapravo biootpadi. Plan je ambiciozan, ali realan, i mi vjerujemo da ćemo ga ostvariti jer želimo biti grad koji se ponosi sa visokim postotkom odvajanja otpada, a za to je potrebno organizirati edukacije, promotivne akcije, ali je potrebno i stvoriti preduvjete za odvojeno sakupljanje otpada. I u tome želimo biti prvi i povlačiti sredstva koja su nam na raspolaganju- rekao je predsjednik vijeća Željko Lacković.

-Cilj nam je biti moderan grad i kod odvajanja otpada, trenutno ne odvajamo niti 10 posto otpada na kućnom pragu i tome ćemo se posebno posvetiti u narednom vremenu- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Foto; prigorski.hr