Plan zimske službe za sezonu 2006./07.


Petak, 10. studenoga 2006.

Na temelju Odluke o komunalnim djelatnostima u Gradu Đurđevcu ("Službene novine Grada Đurđevca", broj 6/05.) Komunalije d.o.o. Đurđevac obavljaju poslove organiziranja, vođenja i izvršavanja usluga zimske službe na nerazvrstanim cestama i gradskim ulicama u  Đurđevcu i prigradskim naseljima za sezonu 2006./2007. godine, a prema utvrđenom Planu zimske službe. Plan zimske službe sadrži prioritet čišćenja cesta, ulica i staza od snijega i posipavanja radi sprječavanja poledice, te potreban broj i vrstu  mehanizacije potrebne za obavljanje zimske službe.     Intervencije čišćenja moraju se obavljati na vrijeme, radi nesmetanog odvijanja cestovnog i pješačkog prometa.     Djelatnost zimske službe u zavisnosti od jačine prometa, dužine ceste, trajanja vremenskih nepogoda, iziskuje stalnu pripravnost mehanizacije i osoblja kako bi se pravovremeno interveniralo na svim dionicama cesta i u predviđenim rokovima završili radovi.      Ovisno o raspoloživim sredstvima koja se izdvajaju za zimsku službu i prema raspoloživoj mehanizaciji ne može se istovremeno intervenirati na svim pravcima, te je izvršeno razvrstavanje pojedinih relacija cesta u 3 prioriteta, a imajući u vidu prometnu važnost pojedinih relacija, namjenu cesta i prometnu funkciju.                            I.  PRIORITET    U ovom prioritetu čišćenju i posipavanju pristupa se odmah po nastanku poledice ili padanju snijega tako da se radovi na osiguranju prohodnosti moraju     dovršiti u roku 5 sati, računajući od trenutka prestanka padavina.     Posipavanje se vrši solju izmiješanom sa agregatom, a u slučaju nedostatka soli samo agregatom ili pijeskom.             U I. prioritetu su sljedeće ulice i parkirališta: Trg sv. Jurja s parkiralištima Starogradska ulica  s parkiralištem kod Starog grada te spojem na obilaznu cestu oko Starog grada Ulica Vladimira Nazora Prostor i parkiralište oko Sportske dvorane, "stare tržnice"  i Srednjoškolskog centra Parkiralište ispred i iza Poslovnog centra  i prilazi  Osnovnoj školi Parkirališta ispred Dječjeg vrtića "Maslačak", Doma kulture, ispred objekata Crvenog križa, Croatia osiguranja, Robne kuće, Policijske postaje Đurđevac, Doma zdravlja, Zagrebačke banke (ulica Kralja Tomislava), Poljoprivredne zadruge Đurđevac, Hotela "Picok", stambeno-poslovnog objekta u Basaričekovoj 5A, Stambenog niza u Škurdijevoj ulici u Ulici Antuna Radića i Ulici Stjepana Radića, Ulici Kralja Tomislava ispred kućnog broja 2A Parkirališta i prostor na novoj Gradskoj tržnici s cestom iza Obrtničkog doma i zaobilaznicom oko Starog grada do Grkinske  i Škurdijeve ulice Ulica dr. Ivana Kranjčeva Ulica Tina Ujevića i parkiralište sa stazom ispred stambenih objekata Ledine I. i II Ulica Ruđera Boškovića Ulica Ivana Đuriševića i parkiralište kod Gradskog groblja Ulica Augusta Šenoe i Radnička cesta Ulica Ljudevita Gaja Ulica Grgura Karlovčana Ulica Mihovila Pavleka Miškine do Lovne uprave Hrvatskih šuma Ulica Stjepana Radića od raskrižja s Basaričekovom ulicom  do Istarske ulice Kolodvorska ulica, cesta prema Stanici za tehnički pregled vozila i tvrtki Hass, s parkiralištem ispred Željezničke stanice Cesta prema Vatrogasnom centru s parkiralištem Prostor ispred stambenih nizova u Ulici Antuna Radića Ulica Matije Gupca do tvrtke "Elak" Ulica Ivana Mažuranića Druge ulice i parkirališta koje odredi naručitelj, ukoliko će se ukazati potreba za njihovo čišćenje.        U II. prioritetu su sljedeće ulice:  Trg hrvatske mladosti Antuna Gustava Matoša Ivana Gorana Kovačića 1. svibnja Bregovita Donji brvci Kralja Zvonimira Ciglenska Ulica mladosti Andrije Hebranga Šandora Brauna         III.  PRIORITET Za ulice iz III. prioriteta vrijedi da se radovi na osiguranju prohodnosti moraju dovršiti u roku 10 sati, računajući od trenutka prestanka padavina, odnosno po završetku svih radova na cestovnim pravcima I. i II. prioriteta.     Napomena: Cesta se smatra prohodnom kada je radovima na uklanjanju snijega omogućeno prometovanje vozila uz upotrebu zimske opreme, a u skladu s posebnim propisom o prometovanju vozila u zimskim uvjetima.     U III. prioritetu su sljedeće ulice:  Istarska Ferde Rusana Eugena Kumičića Pavla Radića Kralja Petra Krešimira Branimirova Dr. Petra Zrelca Ivana Gundulića Pešćenica Tratinska Miroslava Krleže Kudrinka Mare Matočec Međašna Bana Jelačića - od raskrižja zaobilaznice do kraja i odvojak prema Mlinoklasu s izlazom na zaobilaznicu Bjelovarska - od raskrižja zaobilaznice do kraja i površine oko kolne vage Odvojci u Grkinskoj ulici i spoj na Međašnu ulicu Stiska.   Kod utvrđivanja dionica I., II. i III. prioriteta izostavljene su državne, županijske i lokalne ceste kroz grad Đurđevac, a obuhvaćene su operativnim programom radova održavanja cesta u zimskom periodu 2006/2007. godine Hrvatske uprave za ceste i Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije.   OBAVLJANJE ZIMSKE SLUŽBE U PRIGRADSKIM NASELJIMA    U prigradskim naseljima čišćenju snijega i posipavanju pristupa se odmah po nastanku poledice i padanju snijega, tako da se radovi na osiguranju prohodnosti moraju dovršiti u roku 10 sati računajući od prestanka padavina.  Za posipavanje cesta upotrjebljava se isti materijal kao i u Đurđevcu.      Obavljanje zimske službe u prigradskim naseljima, odnosi se na: Ulice kroz Svetu Anu Ulice i odvojke u Mičetincu Ulice i odvojke u Sirovoj Kataleni Ulice i odvojke u Čepelovcu Ulice i odvojke u Budrovcu Ulice i odvojke u Suhoj Kataleni Grkine i odvojke Severovce i odvojke Ceste u vinogradima gdje stanuju građani.    Ceste i ulice u prigradskim naseljima koje su obuhvaćene programom održavanja ceste u zimskom periodu 2006./2007. godine od strane Županijske uprave za ceste Koprivničko-križevačke županije su:     I. Prioritet     Đurđevac - Grkine     II. Prioritet     Đurđevac - Čepelovac - Budrovac - Sirova Katalena - Suha Katalena     Đurđevac - Mičetinac     Đurđevac – Sveta Ana     III. Prioritet     Sirova Katalena - Zid     Budrovac - Kalinovac     Đurđevac - Severovci     Grkine - Medvedička     Stiska - Separacija     Grkine - Severovci   Staze Čišćenju i posipavanju staza pristupa se odmah po nastanku poledice i padanju snijega, a najkasnije kada na stazama  ima više od 3 cm snijega. Navedene intervencije moraju se obaviti u roku 5 sati, ukoliko su padavine u normalnim okvirima. Širina očišćene trake na stazi ne smije biti uža od 150 cm.     Materijal za posipavanje je isti kao što je spomenuto kod posipavanja cesta, osim pješačkih staza s pločicama koje se ne smiju posipavati solju zbog   oštećenja koja kasnije nastaju.     Čišćenje i posipavanje obavljat će se na sljedećim stazama: Na trgu sv. Jurja uključujući i park U Ulici Stjepana Radića na obje strane do kraja asfaltiranog dijela U Basaričekovoj ulici od Trga sv. Jurja na obje strane do Ulice Bana  Jelačića, a lijeva strana do Ulice Stjepana  Radića U Ulici Bana Jelačića desna strana do kraja Oko Doma kulture, Poslovnog centra, "šetnice" i u Ulici Vladimira Nazora do "stare tržnice" U Ulici Kralja Tomislava – asfaltirani dio U Ulici Antuna Radića - lijeva i desna strana Od Dječjeg vrtića do izlaza u Basaričekovu ulicu, te dio Basaričekove ulice do Ulice Stjepana Radića Na relaciji Ulica Tina Ujevića – Basaričekova ulica Od Srednjoškolskog centra do Ulice Stjepana Radića U Grkinskoj ulici - asfaltirani dio lijeva i desna strana Na Malinovom trgu U Starogradskoj ulici lijeva i desna strana Na relaciji parkirališta u ulici Antuna Radića – Dom zdravlja – ljekarna Druge staze koje odredi naručitelj, ukoliko će se ukazati potreba za njihovo čišćenje.   Za izvršenje planiranih radova, planira se sljedeća mehanizacija:     1 kamion s ralicom,     4 traktora s ralicom (uz traktor pridodaje se posipač),     2 stroja za čišćenje i razgrtanje snijega te posipavanje radi sprječavanja poledice na stazama i parkiralištima. U slučaju kada planom predviđeni broj mehanizacije nije dovoljan za savladavanje vremenskih nepogoda te u slučaju nestabilnih vremenskih prilika uz stalno padanje snijega i pojačani vjetar koji uzrokuje pojavu snježnih nanosa s mogućom posljedicom prekidanja prometa, mobilizirat će se sva raspoloživa specijalizirana mehanizacija radi što bržeg normaliziranja takvog stanja.     Upravni odjel za stambeno-komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada Đurđevca za vrijeme čišćenja snijega i posipavanja radi poledice vršiti će stalnu koordinaciju i usklađivanje rada s izvoditeljima radova na zimskoj službi, Hrvatskom upravom za ceste i Županijskom upravom za ceste.     U pogledu pružanja ispomoći, MUP - Policijska postaja Đurđevac pomagat će u rješavanju problema zimske službe uz korištenje vlastitih sredstava veze.   Komentirajte članak na forumu. (0 komentara)