Počela sanacija kolnika u Kolodvorskoj ulici


Petak, 23. lipnja 2017.

Zbog dotrajalosti asfalta u Kolodvorskoj ulici u Đurđevcu počeli su radovi na sanaciji postojećeg kolnika.

Izmijenit će se oko 800 m2 oštećenog asfalta, pripremi će posteljica nakon čega će krenuti asfalterski radovi.

Ovom cestom prolaze radnici koji rade u industrijskoj zoni, a sanacija oštećenog kolnika doprinijet će sigurnosti prometovanja tom ulicom, te će se smanjiti mogućnost nastanka oštećenja na vozilima koja njome prolaze.