Počeli radovi na izgradnji i opremanju Reciklažnog dvorišta


Utorak, 10. studenoga 2015.

Ovaj tjedan su započeli radovi na izgradnji i opremanju reciklažnog dvorišta na odlagalištu otpada Peski. Radovi obuhvaćaju izgradnju platoa reciklažnog dvorišta sa dvije nadstrešnice, nabavu potrebne opreme (kontejneri za odvojeno prikupljanje otpada i preše za otpad), asfalterske radove, postavljanje ograde i postavljenje video nadzora.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 2,46 mil. kuna, a projekt je sufinanciran od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sa 80% sredstava od ukupnog iznosa .

Završetak radova se planira do kraja godine ukoliko to dozvole vremenski uvjeti, a građani će tada moći donositi otpad te ga pravilno odvajati, nakon čega će se sav prikupljeni otpad predavati na zbrinjavanje i reciklažu.