Počeli upisi djece u Dječji vrtić Maslačak Đurđevac u novu pedagošku godinu


Ponedjeljak, 25. svibnja 2020.

U Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021., a zamolbe za upis djece će se zaprimati u razdoblju od 22. svibnja do 8. lipnja.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08. tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu.

Zamolbe za upis djece u Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac zaprimat će se elektroničkim putem na e-mail adresu vrtic.maslacak@djurdjevac.hr ili poštom na adresu: Dječji vrtić „Maslačak“ Đurđevac, Tina Ujevića 1, Đurđevac s naznakom – „za upis u dječji vrtić“. Uz zamolbu je potrebno dostaviti i svu upisnu dokumentaciju.

– Želim naglasiti kako Grad Đurđevac konstantno radi na poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtiću i školi za naše najmlađe stanovnike, ali kroz EU projekte kao što je Maslačak za sve, dodatno zapošljavamo i nove stručne djelatnike, te ulažemo u edukacije postojećih. Kako bi nam djeca bila kasnije uspješna u školi, ali i u životu s njima treba kvalitetno raditi od najranije dobi, a upravo to ćemo postići i kroz nove kreativne programe. Naš vrtić pokriva sve potrebe stanovništva i nema listu čekanja, tako da sva djeca koja žele ići u vrtić u njemu imaju mjesta – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

ZAMOLBA ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu koji možete preuzeti u nastavku teksta:

 Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

  1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis
  2. Preslika rodnog lista djeteta
  3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
  4. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
  5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
  6. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta (potrebno dostaviti najkasnije do 01.09.2020.godine).
  7. Presliku knjižice imunizacije djeteta (knjižica cijepljenja)
  8. Presliku važećeg rješenja o doplatku za djecu ( ukoliko se isti ostvaruje ).
  9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika

Odluka o upisu bit će objavljena na službenoj web stranici i oglasnim pločama Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac dana 15. srpnja.

Sve OBAVIJESTI u svezi upisa mogu se dobiti na telefon 048/811-703; 812-203 i mobitel: 098/ 9814 944 svakog radnog dana u vremenu od 08,00-16,00 sati, te na e-mail: vrtic.maslacak@djurdjevac.hr.