Počinju upisi djece u Dječji vrtić Maslačak Đurđevac: nema liste čekanja


Petak, 3. svibnja 2019.

U Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2019/2020., a zamolbe za upis djece primat će se od 6. svibnja do zaključno 20. svibnja.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08. tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu.

ZAMOLBA ZA UPIS podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u prostorijama tajništva Dječjeg vrtića Maslačak Đurđevac ili na web stranici www.vrtic-maslacak.hr.

– Želim naglasiti kako Grad Đurđevac konstantno radi na poboljšanju materijalnih uvjeta u vrtiću i školi za naše najmlađe stanovnike, ali kroz EU projekte kao što je Maslačak za sve, dodatno zapošljavamo i nove stručne djelatnike, te ulažemo u edukacije postojećih. Kako bi nam djeca bila kasnije uspješna u školi, ali i u životu s njima treba kvalitetno raditi od najranije dobi, a upravo to ćemo postići i kroz nove kreativne programe. Naš vrtić pokriva sve potrebe stanovništva i nema listu čekanja, tako da sva djeca koja žele ići u vrtić u njemu imaju mjesta – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

  1. Popunjeni obrazac ZAMOLBA ZA UPIS DJETETA U DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK ĐURĐEVAC
  2. Preslika rodnog lista djeteta
  3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
  4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ( kopirati obje strane )
  5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
  6. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
  7. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
  8. Presliku knjižice imunizacije djeteta ( knjižica cijepljenja )
  9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika