Počinju upisi djece u Dječji vrtić Maslačak


Ponedjeljak, 30. travnja 2018.

U Dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2018/2019., a zamolbe za upis djece primat će se od 07.05.2018. godine do zaključno 21.05.2018. godine.

U Dječji vrtić upisuju se djeca s navršenom jednom godinom života zaključno do 31.08.tekuće radne godine pa do polaska u osnovnu školu.

Zamolba za upis podnosi se na posebnom obrascu, a preuzima se u prostorijama tajništva Dječjeg vrtića „Maslačak“ Đurđevac ili na web stranici www.vrtic-maslacak.hr.

Uz zahtjev za upis potrebno je priložiti UPISNU DOKUMENTACIJU :

  1. Popunjeni obrazac Zamolbe za upis
  2. Preslika rodnog lista djeteta
  3. Preslike rodnih listova sve djece u obitelji
  4. Preslike osobnih iskaznica oba roditelja/skrbnika ( kopirati obje strane )
  5. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu djeteta
  6. Uvjerenje MUP-a o prijavljenom prebivalištu/boravištu oba roditelja/skrbnika
  7. Potvrdu liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta
  8. Presliku knjižice imunizacije djeteta ( knjižica cijepljenja )
  9. Potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o zaposlenju roditelja/skrbnika