Podnesite zahtjev: Đurđevac oslobađa građane slabijeg imovnog stanja plaćanja komunalne naknade


Četvrtak, 12. siječnja 2023.

U cilju što boljeg informiranja podsjećamo građane s područja grada Đurđevca da se od početka ove godine zaprimaju zahtjevi za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade.

Pozivaju se svi građani koji prema Odluci o komunalnoj naknadi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade da ispune i predaju obrazac zahtjeva za oslobođenje do 28. veljače u Grad Đurđevac.

Prema odluci korisnici zajamčene minimalne naknade oslobađaju se obveze plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor površine do najviše 60 m2, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac.

Vlasnici ili korisnici stambenih objekata kojima je to jedina nekretnina za stanovanje, mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za površinu do 60 m2, uz dokaz da im u prethodnoj godini ukupni prihod svih ukućana po članu domaćinstva nije prelazio 159,27 eura (1.200,00 kuna) mjesečno.

Površina od 60 miz ovog članka uvećava se za dodatnih 20 mprostora za četvrtog i svakog narednog člana kućanstva.

Obrazac zahtjeva građani mogu preuzeti sa web stranice grada Đurđevca ili osobnim dolaskom u Gradsku upravu.