Podnošenje zahtjeva za otpis i oslobođenje plaćanja komunalne naknade


Petak, 27. siječnja 2017.

U cilju što boljeg informiranja građana grada Đurđevca u nastavku se donosi pregled olakšica i oslobođenja od plaćanja komunalne naknade.

Pozivaju se građani koji prema Odluci o komunalnoj naknadi imaju pravo na oslobođenje od plaćanja komunalne naknade da ispune i predaju obrazac zahtjeva za oslobođenje do 10. veljače u Grad.

Prema odluci korisnici zajamčene minimalne naknade oslobađaju se obveza plaćanja komunalne naknade za stambeni prostor površine do najviše 60 m2, na osnovu vjerodostojne isprave o ostvarivanju prava izdane od Centra za socijalnu skrb Đurđevac. Vlasnici ili korisnici stambenih objekata kojima je to jedina nekretnina za stanovanje, mogu Upravnom odjelu podnijeti zahtjev za otpis potraživanja za komunalnu naknadu za površinu do 60 m2 za prethodnu godinu, najkasnije do 31. siječnja naredne godine, uz dokaz da im u prethodnoj godini ukupni prihod svih ukućana  po članu domaćinstva nije prelazio 1.200,00 kuna mjesečno.

Površina od 60 miz ovog članka uvećava se za dodatnih 20 mprostora za četvrtog i svakog narednog člana kućanstva.

Obrazac zahtjeva građani mogu preuzeti sa web stranice grada Đurđevca ili osobnim dolaskom u Gradsku upravu.