Podnošenje zahtjeva za priključak HEP-u za predjele Plačibreg i Gradine


Srijeda, 30. kolovoza 2017.

Nakon što su se vlasnici klijeti obratili  Gradu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije Grad je krenuo u provedbu projekta elektrifikacije vinogradarskih predjela.

Grad sufinancira izgradnju trafostanica u visini 50% cijene izgradnje trafostanice, a najviše do 200.000 kuna po trafostanici dok preostali iznos do pune cijene izgradnje snose vlasnici vinograda. Zajedničkim angažmanom nastoji se priključiti što veći broj korisnika na postojeću mrežu gdje za to postoje uvjeti, te ujedno stvoriti preduvjete za priključenje tamo gdje trenutno ne postoji električna mreža.

Mole se vlasnici klijeti s predjela Plačibrega i Gradina koji još nisu predali zahtjev za priključak da ga što prije podnesu u najbližu poslovnicu HEP-a jer je osiguran priključak za sve klijeti s toga područja.