Podnošenje zahtjeva za priključak HEP-u za predjele Plačibreg i Gradine


Petak, 24. ožujka 2017.

Nakon što su se vlasnici klijeti obratili Gradu za pomoć oko rješavanja problema elektrifikacije u suradnji s HEP-om Grad je krenuo u provedbu projekta elektrifikacije vinograda.

Grad će sufinancirati izgradnju trafostanica u visini 50% cijene izgradnje trafostanice, a najviše do 200.000 kuna odnosno ukupno 400.000 kuna za predjele Plačibrega i Gradina te Borika i Boričeca dok će preostali iznos do pune cijene izgradnje snositi vlasnici vinograda. U suradnji s HEP-om izrađeno je idejno rješenje za izgradnju trafostanice i za polaganje podzemnih kabela.

Mole se vlasnici klijeti s predjela Plačibrega i Gradina koji još nisu predali zahtjev za priključak da ga što prije podnesu u najbližu poslovnicu HEP-a, a izgradnja mreže će krenuti sredinom svibnja ove godine.

Zajedničkim angažmanom želi se priključiti što veći broj korisnika na postojeću mrežu gdje za to postoje uvjeti, te ujedno stvoriti preduvjete za priključenje tamo gdje trenutno ne postoji električna mreža.