Područna škola u Čepelovcu dobila priključak na internet


Četvrtak, 5. studenoga 2015.

Na inicijativu Grada Đurđevca Područna škola Čepelovac napokon je dobila priključak na Internet, a isti priključak te korištenje interneta školi je omogućeno bez naplate kao donacija Pro-Pinga d.o.o. iz Pitomače.

Škola je nedavno dobila i pametnu ploču te projektor, a pristupom internetu nastavnici će od sada moći koristiti i e-dnevnik unutar škole. Pristup internetu uvelike će pomoći i u povećanju kvalitete nastavnog sadržaja te izvođenju nastave.

Prošle je godine i Škola nogometa Grada Đurđevca također dobila priključak na interenet, a  korištenje interneta je omogućeno bez naplate također kao donacija Pro-Pinga d.o.o.