Pojašnjenje odluke za uređenje kolnih prilaza


Četvrtak, 23. lipnja 2016.

Zbog velikog interesa i učestalih upita u nastavku se nalazi pojašnjenje Odluke o komunalnoj naknadi, članka 16.a o uređenju kolnih prilaza i uvjetima pod kojima se odobrava oslobađanje plaćanje komunalne naknade na ime investicije u javne površine:

Kod uređenja kolnih prilaza na javnim površinama vlasnici nekretnina biti će oslobođeni plaćanja djela komunalne naknade za širinu kolnog prilaza od 5 metara, a uređenje kolnog prilaza uključuje i pripremu posteljice, asfaltiranje te postavljanje betonskih rubnjaka širine 8 cm. Za dio asfaltirane površine šire od 5 metara neće se odobravati oslobođenje. Također, duljina kolnog prilaza obuhvaća udaljenost od kolnika do pješačke staze, a tamo gdje nema pješačke staze do ulične ograde.

Članak 16.a

„Vlasnici nekretnina koji sami financiraju asfaltiranje kolnih prilaza na javnoj površini, prema prethodnom odobrenju Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, oslobađaju se plaćanja komunalne naknade na određeno vremensko razdoblje u visini cijene uređenja kolnog prilaza, a sukladno mjesečnoj obvezi.“.