Poljoprivredni redar upozorava građane na dužnost uređivanja zapuštenih površina


Četvrtak, 7. ožujka 2019.

Dolaskom lijepog i toplog vremena započela je sezona rezidbe voćnjaka i vinograda, a samim time i spaljivanja granja voćaka, vinove loze i ostalog suhog biljnog otpada.

Ovim putem poljoprivredni redar upozorava vlasnike odnosno posjednike da se pridržavaju mjera zaštite od požara koje su propisane Odlukom o agrotehničkim mjerama u poljoprivredi, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na području grada Đurđevca.

Radi sprječavanja požara na poljoprivrednom zemljištu vlasnici odnosno posjednici su dužni:

  • održavati, uređivati i čistiti međe, živice, kanale te poljske i šumske puteve,
  • uklanjati suhe biljne ostatke nakon provedenih agrotehničkih mjera
  • uz međe preorati ili očistiti zemljište zatravljeno suhim biljem i biljnim otpadom.

Prilikom uništavanja korova i biljnog otpada vlasnici odnosno posjednici su dužni:

  • dobiti odobrenje o mjestu i vremenu spaljivanja,
  • spaljivanje obaviti na dijelu zemljišta koje je udaljeno najmanje 200 metara od ruba šumskog zemljišta i dovoljno udaljeno od krošnji stabala i nasada na susjednim parcelama,
  • tlo na kojem se loži vatra radi spaljivanja korova i biljnog otpada mora se očistiti od trave i drugog gorivog materijala,
  • spaljivanju moraju biti nazočne punoljetne osobe koje su zapalile vatru i to od zapaljenja vatre do njenog potpunog sagorijevanja i uz sebe moraju imati osnovna sredstva i opremu za početno gašenje požara (lopata, kanta napunjena vodom i slično),
  • nakon sagorijevanja osobe su dužne pregledati mjesto loženja i ostatke sagorijevanja u potpunosti ugasiti vodom.

Također, obzirom da vegetativna sezona uskoro kreće, poljoprivredni redar upozorava da su svi građani dužni redovito održavati poljoprivredne površine, vrtove, oranice, livade, pašnjake, voćnjake i vinograde te provoditi minimalnu razinu obrade i održavanja poljoprivrednog zemljišta na način da se spriječi zakorovljenost i obrastanje višegodišnjim raslinjem.

Ne pridržavanje propisanih mjera iz Odluke biti će kažnjeno novčanom kaznom, a za neuređene i neodržavane poljoprivredne površine će se izdati Rješenje o čišćenju i stavljanju istog u namjenu od strane treće osobe, na trošak vlasnika odnosno posjednika.

Još jednom pozivamo građane da prijave neodržavanje susjednih površina radi sprečavanja zakorovljenosti, te nastanka i širenja bolesti i nametnika.

Slučajeve zapuštenih parcela i podatke o vlasnicima istih građani mogu prijaviti na mail: poljoprivredni.redar@djurdjevac.hr ili osobnim dolaskom u Grad ili općinu u kojoj se nalazi takva parcela, te podnijeti pismeni zahtjev za rješavanjem problema.

Foto: Glas Podravine i Prigorja