Postavljanje stupova javne rasvjete uz šetnicu prema Starome gradu


Petak, 2. prosinca 2016.

Nakon što su završili radovi betoniranja temelja za rasvjetne stupove u tijeku je postavljanje stupova javne rasvjete uz parkiralište i tematski park uz Gradsku tržnicu u Đurđevcu. Nabavljeno je ukupno 37 rasvjetnih stupova sa LED rasvjetom koji bi trebali osvijetliti i kružni tok te novu šetnicu do Staroga grada.

To je područje do sada bilo u potpunom mraku te se ovime osigurava sigurnost pješaka i drugih sudionika u prometu te budućih posjetitelja tematskog parka.

Ukupna vrijednost nabavljenih stupova je 83.000 kuna, a svi radovi vezani uz novu javnu rasvjetu trebali bi završiti početkom slijedećeg tjedna.