Postavljeni novi prometni znakovi


Srijeda, 23. ožujka 2016.

Zbog dotrajalosti prometnih znakova ili nedostatka istih nabavljeni su novi znakovi kako bi se povećala sigurnost prometovanja. Ispravna signalizacija je važna jer vozače upućuje na način ponašanja na cesti.

Obavljeni su radovi redovnog održavanja postojeće vertikalne prometne signalizacije i to: popravci prometnih znakova, zamjena dotrajalih i neispravnih prometnih znakova, uklanjanje nepotrebnih stupova prometnih znakova, postava nedostajućih prometnih znakova i postava prometnih ogledala na nerazvrstanim cestama i na javnim površinama na području Grada Đurđevca.