Potpisan Sporazum o suradnji Grada Lengyeltóti iz Republike Mađarske i Grada Đurđevca


Petak, 22. prosinca 2006.

Dana 19. prosinca 2006. godine gradonačelnik Grada Lengyeltóti iz Republike Mađarske Layos Papszt i gradonačelnik Grada Đurđevca Mladen Roštan, u dvorani za sastanke Grada Đurđevca potpisali su Sporazum o suradnji dva grada.
Tom prilikom oba gradonačelnika ocijenila su da će potpisivanje Sporazuma doprinjeti daljnjoj suradnji u kulturi, gospodarstvu, društvenim i drugim djelatnostima između dva grada.