Potpisan ugovor: Grad Đurđevac Župi sv. Jurja darovao sva zemljišta na kojima su sagrađene crkve


Petak, 27. prosinca 2019.

U ovo blagdansko vrijeme Grad Đurđevac je uspješno riješio zemljišno knjižno stanje za nekretnine na kojima se nalaze crkve te je danas u Muzeju Grada Đurđevca svečano potpisan ugovor o darovanju tih nekretnina. Ugovor je potpisao gradonačelnik Hrvoje Janči i župnik Marko Rac.

-Kako je u Đurđevcu još u tijeku katastarska izmjera u postupku javnog uvida utvrđeno je da su nekretnine na kojima su sagrađene Župna crkva svetog Jurja i Crkva svete Rozalije u Đurđevcu u zemljišnim knjigama upisane kao Općenarodna imovina. Nakon toga Grad je pristupio rješavanju zemljišno knjižnog vlasništva jer je Grad pravni slijednik te imovine- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Kako se radi o vjerskim objektima bilo nam je iznimno važno da se na njima upiše stvarni vlasnik, a to je naša Župa svetog Jurja u Đurđevcu. Zbog toga Grad Đurđevac ovim ugovorom daruje Župi i vjernicima ono što im oduvijek pripada- dodao je gradonačelnik te se zahvalio župniku Marku Racu na dosadašnjoj odličnoj suradnji.

-Zahvaljujem se Gradu i gradonačelniku što su razriješili ovu situaciju te su od sada crkve i službeno u vlasništvu naše Župe. U suradnji s Gradom trenutno radimo na najvećem zajedničkom projektu- uređenju naše Crkve sv. Jurja. Rekonstruiran je pod crkve, postavljeno je podno grijanje, a krenuli smo i sa obnovom klupa nakon čega kreću i soboslikarski radovi- rekao je župnik Marko Rac.

Novouređena crkva će zasigurno biti najljepši poklon našim sugrađanima u novoj godini.