Potpisani ugovori za pet pomoćnika u nastavi


Petak, 16. rujna 2016.

U Gradskoj knjižnici gradonačelnik Željko Lacković i v.d. ravnatelj Osnovne škole Hrvoje Janči potpisali su ugovore za pet pomoćnika u nastavi na razdoblje od deset mjeseci.

Gradonačelnik je istaknuo da je cilj ovog projekta bio zaposliti što više osoba kako bi se djeci s teškoćama osigurao dovoljan broj pomagača koji su im potrebni za savladavanje i praćenje nastavnog sadržaja. Dva pomoćnika u nastavi će biti raspoređena i u Područnu školi za djecu s teškoćama u razvoju gdje boravi velik broj djece s raznim teškoćama stoga je tamo i veća potreba za takvim osobama- dodao je gradonačelnik.

Projektom je osigurano 254.800 kuna iz sredstava Europskog socijalnog fonda, dok će Grad izdvojiti 22.160 kuna za zapošljavanje pet pomoćnika.

Na kraju ugodnog druženja pomoćnici u nastavi su s gradonačelnikom razmijenili svoja dosadašnja iskustva i razmišljanja o radu s učenicima s teškoćama te su dodali kako se nadaju da će sa svojim učenicima brzo uspostavili dobar odnos i suradnju.

Bez naslova