Potpora ugostiteljstvu


Petak, 18. rujna 2015.

Grad je dopunio program mjera poticanja razvoja poduzetništva sa sufinanciranjem uređenja i opremanja ugostiteljskih terasa u cilju jačanja vizualnog identiteta Grada. Cilj mjere je poticanje jednoobraznog uređenja i opremanja terasa ugostiteljskih objekata na javnim površinama u vlasništvu Grad te podizanja kvalitete ugostiteljske usluge. Predloženom mjerom poboljšava se i naplata poreza na korištenja javnih površina te usmjeravanje tih sredstava na podizanje kvalitete uređenja i opremanja terasa ugostiteljskih objekata. Ugostitelji mogu računati na subvenciju troškova u visini 50 posto bez PDV-a, a najviše u iznosu trogodišnjeg iznosa poreza na korištenje javne površine.