Poziv građanima na javno izlaganje katastarske izmjere


Četvrtak, 6. travnja 2017.

Na području Grada Đurđevca provedena je katastarska izmjera za naselja Đurđevac i Grkine kojom su prikupljeni podaci koji se odnose na broj, oblik, površinu i način iskorištavanja katastarskih čestica.

Podaci prikupljeni katastarskom izmjerom izložit će se na javni uvid kako bi posjednici, vlasnici i sve osobe koje smatraju da im pripada pravo koje bi trebalo upisati u zemljišne knjige, mogle izvršiti uvid u prikupljene podatke i zaštiti svoja prava  i interese te se upisati kao vlasnici u obnovljene zemljišne knjige.

Izlaganje na javni uvid podataka započinje 10. travnja, te su upućeni i prvi pozivi strankama.

Kako je sređivanje zemljišno-knjižnog i katastarskog stanja besplatno za građane, pozivaju se građani koji prime poziv da se svakako odazovu  u navedeni dan i vrijeme, ponesu sa sobom potrebnu dokumentaciju  te u zgradi bivšeg Općinskog suda u Đurđevcu (Đure Basaričeka 12, Đurđevac) izvrše provjeru katastarskih i gruntovnih podataka, kako bi podaci u novim zemljišnim knjigama  i katastru zemljišta odgovarali stvarnom stanju  u pogledu oblika, površine kao i u pogledu stvarnih prava na nekretninama.