Poziv na iskaz interesa za kupnju zemljišta s ishođenom građevinskom dozvolom za izgradnju tipskih hala


Srijeda, 18. kolovoza 2021.

Pozivaju se zainteresirani subjekti (pravne i fizičke osobe) da iskažu interes za kupnju zemljišta s ishođenom građevinskom dozvolom za izgradnju tipskih hala u poduzetničkoj zoni A–sjever Đurđevac. Cilj ovog javnog poziva jest ispitivanje zainteresiranosti i potreba obrtnika, poduzetnika i poduzetničkih potencijala te poziv na dostavu pisama namjere za kupnju zemljišta.

Poduzetnička zona A–sjever ukupne je površine 230 000 m2. Na posebnom dijelu zone veličine 40 000 m2 predviđena je izgradnja 8 tipskih hala veličine od 360 do 1 800 m2, koje su predviđene za poduzetničke djelatnosti. U prvoj fazi projektiraju se dvije najveće hale od 1 800 m2 s predviđenom faznosti u gradnji četiri zasebne cjeline od 900 m2.

Početna kupoprodajna cijena zemljišta iznosi 67,09 kn/m2, a uz mogućnost dobivanja olakšica i poticaja prema Programu olakšica i poticaja investitorima u poduzetničkim zonama u Gradu Đurđevcu, poduzetnik može dobiti zemljište s isprojektiranom tipskom halom po cijeni od 0,67 kn/m2. Osim ovih povoljnosti, poduzetnik može koristiti i sljedeće olakšice vezane uz kupoprodaju zemljišta te komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

- umanjenje kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta:

a) umanjenje kupoprodajne cijene za obavljanje proizvodne djelatnosti iznosi 99%,

b) u slučaju da poduzetnik koji djeluje na području naselja u Gradu Đurđevcu, a seli djelatnost u Poduzetničku zonu A–sjever, kupoprodajna cijena umanjuje se za 99%, bez obzira na vrstu djelatnosti

c) sufinanciranje u 100%- tnom iznosu cijene izrade projektne dokumentacije za poseban dio poduzetničke zone na kojem su isprojektirane tipske hale za gradnju

-  olakšice i poticaji vezani uz komunalnu naknadu i komunalni doprinos:

Komunalna naknada:

- oslobađaju se plaćanja komunalne naknade poduzetnici, za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima i to 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

- za novoizgrađene građevine namijenjene neproizvodnim–uslužnim, trgovačkim i ostalim  djelatnostima, poduzetnici se oslobađaju plaćanja komunalne naknade i to 50% prvih pet godina te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A–sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalne naknade  u iznosu 100% za prvih pet godina  te u narednih pet godina sukladno postotku izgrađenosti građevinskog zemljišta,

Komunalni doprinos:

-  oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa investitori za građevine namijenjene proizvodnim djelatnostima u iznosu 100%,

- od plaćanja komunalnog doprinosa za građevine namijenjene neproizvodnim djelatnostima, oslobađaju se investitori za svakog novozaposlenog radnika s područja Grada Đurđevca u iznosu od 2%, a za svakog novozaposlenog radnika izvan područja Grada Đurđevca u iznosu od 1%,

- poduzetnici koji djeluju na području naselja u Gradu Đurđevcu, a sele djelatnost u Poduzetničku zonu A–sjever, bez obzira na vrstu djelatnosti, oslobađaju se od plaćanja komunalnog doprinosa u iznosu 100%.

Pozivamo zainteresirane poduzetnike da pismo namjere za kupnju zemljišta s ishođenom građevinskom dozvolom za izgradnju tipskih hala u pisanom obliku dostave osobno na adresu Grad Đurđevac, Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac ili putem e-maila grad@djurdjevac.hr.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona gradske uprave Grada Đurđevca 048/811-052 ili putem e-mail adrese grad@djurdjevac.hr.

U nastavku možete preuzeti dodatnu dokumentaciju: