Poziv na JAVNU TRIBINU


Četvrtak, 31. svibnja 2012.

U cilju upoznavanja  s radom lokalne samouprave, Grad Đurđevac organizira i poziva građane na JAVNU TRIBINU na temu: GRAD ĐURĐEVAC –  ORGANIZACIJA, AKTUALNI PROJEKTI I PROBLEMI U FUNKCIONIRANJU dana 5. lipnja  2012. godine (utorak) u 19,00 sati u Domu kulture u Đurđevcu.       Na tribini će sudjelovati: - gradonačelnik Grada Đurđevca Slavko Gračan - zamjenica gradonačelnika Marijana Markešić - predsjednik Gradskog vijeća Grada Đurđevca Ivica Djopar - potpredsjednik Gradskog vijeća Marijan Štimac - pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i javne prihode Grada Đurđevca Jasna Kovačev - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, investicije i komunalno gospodarstvo Grada Đurđevca Dejan Đud - pročelnik Upravnog odjela za pripremu projekata i razvoj Grada Đurđevca  Martin Mahović - pročelnica Stručne službe Grada Đurđevca Jadranka Švaco - direktor Komunalija d.o.o. Đurđevac Marijan Blažok - direktor Komunalija – Plin d.o.o. Đurđevac Dražen Mesić Sudionici tribine upoznat će nazočne s organizacijom, načinom financiranja, programima, aktualnim projektima  (Picokijada 2012., ljetovanje na Prviću, katastarska izmjera, funkcioniranje pročistaća, nove cijene plina i dr.) te ostalim aspektima funkcioniranja  Grada Đurđevca kao jedinice lokalne samouprave,  a građani će se moći uključiti svojim pitanjima i komentarima. GRAD ĐURĐEVAC