POZIV za predlaganje programa/projekta udruga s područja Grada Đurđevca za 2010. godinu


Petak, 29. siječnja 2010.

Za ostvarivanje prava na financijsku dotaciju mogu se svojim programima/projektima prijaviti udruge s područja Grada Đurđevca pod uvjetom da su registrirane i imaju područje djelovanja u Gradu Đurđevcu, odnosno da su programom obuhvaćene osobe s prebivalištem u Gradu Đurđevcu.
Udruge mogu slati prijedloge za programe/projekte s rokom provedbe od jedne do tri godine.  Na ovome linku možete skinuti upute i obrasce za prijavu: Javni poziv- udruge 2010