Pozivaju se udruge da se prijave na natječaj za financiranje programa i projekata u 2023.


Ponedjeljak, 13. ožujka 2023.

Grad Đurđevac poziva udruge s područja Grada Đurđevca koje su programski usmjerene na rad u području kulture, socijalne skrbi, zdravstva, humanitarnih djelatnosti, poljoprivrede, zaštite životinja, okoliša i prirode da se prijave na financijsku podršku programima/projektima koji doprinose razvoju sektora civilnog društva u lokalnoj zajednici od interesa za opće dobro.

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše tri programa/projekta na jedno ili više područja Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31. prosinca 2023. godine.

Rok za prijavu na natječaj je do 20. travnja 2023. godine. Javni natječaj možete pronaći u nastavku: