Pozivaju se vinogradari na sastanak: dogovor za asfaltiranje preostalih dionica na Belevinama i Lončarevom bregu


Srijeda, 11. rujna 2019.

U nedjelju, 15. rujna u 12,00 sati održat će se sastanak sa zainteresiranim vlasnicima klijeti sa područja Belevina kod table na glavnom putu i u 14 sati isti dan s vlasnicima klijeti u Lončarevom bregu na početku klanca radi dogovora oko sakupljanja dodatnih sredstava za asfaltiranje preostalih dionica i odvojak na tim područjima.

Ispred Grada Đurđevca na sastanku će sudjelovat gradonačelnik Hrvoje Janči, predsjednik Gradskog vijeća Željko Lacković, pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i komunalne djelatnosti, te komunalni redar.

Sastanak se organizira kako bi se utvrdilo koliko je vlasnika klijeti zainteresiranih za asfaltiranje pojedinih odvojaka, te kako bi se vinogradari organizirali po odvojcima i  krenuli sa sakupljanjem potpisa.

Grad će ući u realizaciju projekta ukoliko vlasnici uspiju osigurati financijska sredstva za asfalterske radove kako bi se u cijelosti riješio problem održavanja goričkih puteva s obzirom da uskoro kreću asfalterski radovi na području grada.

Vlasnicima će se za njihov udio u financiranju izvršiti obračun i umanjenje obveza za komunalnu naknadu i druga davanja prema Gradu kroz naredno razdoblje ovisno o iznosu sufinanciranja i visini mjesečnih obveza.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, UREĐENJE I KOMUNALNE DJELATNOSTI