Pozivamo građane da sudjeluju u kreiranju gradskog Proračuna za 2021. godinu


Ponedjeljak, 26. listopada 2020.

Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Đurđevca za 2021. godinu svojim prijedlozima, mišljenjima i sugestijama.

Sudjelovanje građana u fazi planiranja proračuna važno je kako bi se proračunska sredstva usmjerila u programe i projekte za koje većina građana smatra da su usklađeni s njihovim potrebama. Sve projekte koje želite da se ostvare u gradu, prigradskom naselju ili mjesnom odboru možete navesti u svojem prijedlogu.

Rok za dostavu prijedloga je 5. studenoga 2020. godine, a svaki prijedlog treba sadržavati naziv, sažetak i kratki opis projekta za koji bi građani htjeli da se realizira u sljedećoj godini.
Uključivanje javnosti u procese odlučivanja jedna je od temeljnih karakteristika transparentnosti jedinica lokalne samouprave što pridonosi jačanju demokracije i potiče izgradnju dobrih odnosa temeljenih na uzajamnom razumijevanju i povjerenju između javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Kako sudjelovati?

Svoje sudjelovanje građani mogu ostvariti dostavom prijedloga na e-mail adresu: grad@djurdjevac.hr ili putem pošte na adresu: Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac

Zahvaljujemo na vašem doprinosu!