Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca


Petak, 5. svibnja 2017.

Gradsko izborno povjerenstvo Grada Đurđevca utvrdilo je, prihvatilo i objavljuje sljedeće pravovaljane kandidacijske liste za izbor članova Gradskog vijeća Grada Đurđevca: