Predstavljeni projekti brendiranja Grada Đurđevca


Petak, 16. listopada 2015.

Projekti brendiranja Grada Đurđevca predstavljeni su u četvrtak navečer, 15. listopada 2015. godine u Gradskoj knjižnici. Riječ je o četiri projekta: Vizualni identitet Đurđevca, Posjetiteljski centar, Revitalizacija utvrde Stari grad te Športsko-rekreativni centar (ŠRC).

Zainteresiranim posjetiteljima projekte su predstavili gradonačelnik Željko Lacković i autori projekata: Jelica Peković ispred tvrtke  Omega engenering d.o.o. predstavila je Revitalizaciju utvrde Stari grad  te arheološka istraživanja koja su također provodili u sklopu projekta, Vibor Granić iz 3LHD d.o.o. predstavio je projekt ŠRC-a, a Marijana Zlatec ispred tvrtke OBLOK d.o.o. predstavila je  Vizualni identitet i Posjetiteljski centar.

Projekt Posjetiteljskog centara ove je godine prijavljen na natječaj Ministarstva turizma dok su projekti ŠRC-a i Revitalizacije utvrde Stari grad u fazi izrade projektne dokumentacije, nakon čega će se ishoditi građevinske dozvole i projekti će se prijaviti na fondove EU. Revitalizacija je jedini do sada financirani projekt u RH spreman za prijavu na natječaje, a u najavi je natječaj za obnovu kulturne baštine koji će uskoro biti i objavljen.

U projekte se krenulo, ističe gradonačelnik Lacković, kako bi se posjetiteljima, ali i stanovnicima Đurđevca predstavila bogatstva kojima obiluje ovaj prostor. Dodao je i kako će se realizacijom navedenih projekata doprinijeti obogaćivanju rekreacijskog, zabavnog i turističkog sadržaja nužnog za poboljšanje kvalitete života i zadržavanja mladih u gradu.