Predstavnici Grada u Školskom odboru neće podržati Nikolu Vukovića za ravnatelja


Srijeda, 29. lipnja 2016.

Na temelju jednoglasne odluke Odbora za prosvjetu i predškolski odgoj Gradskog vijeća, donesena je odluka o nepodržavanju kandidature Nikole Vukovića za mjesto ravnatelja.

Gradsko vijeće odluku je donijelo nakon održane rasprave kojoj su prisustvovali predstavnici Grada u školskom odboru: Marija Šokec, Jasna Horvat Vlahović, Damir Mujić i predsjednik školskog odbora Vlado Fuček.

Za četvrtak, 30. lipnja zakazana je sjednica Vijeća roditelja, Učiteljsko vijeće i skup (zbora) radnika koji bi tajnim glasovanjem trebali odlučiti o podršci ili nepodržavanju jedinog kandidata za ravnatelja.

Zamjenica Kristina Benko Markovica je isključena jednoglasnom odlukom školskog odbora iz postupka izbora za mjesto ravnatelja jer nije tražene dokumente dostavila u orginalu ili ovjerenoj preslici, tako da je jedini kandidat s valjanom prijavom sadašnji pedagog Nikola Vuković.

Isključivanje iz kandidacijskog postupka Kristine Benko Markovica nije dovedeno u pitanje od strane Odbora Gradskog vijeća, kao ni od strane samog Gradskog vijeća, niti gradonačelnika.

Prijepor u postupku izbora ravnatelja nastao je oko procedure, obzirom da je školski odbor na telefonskoj sjednici, 29. lipnja izglasao većinom glasova da glasački listići na tajnom glasovanju trebaju imati dvije mogućnosti i to: podržavanje jedinog kandidata za izbor ili nepodržavanje za izbor ravnatelja, jer se na taj način osigurava demokratičnost postupka kako je to uobičajeno prilikom biranja ravnatelja u svim školama kada sudjeluje jedan kandidat u izboru.

Unatoč traženju školskog odbora i donesenoj legitimnoj odluci o načinu provođenja izbora, predsjednik školskog odbora nije u mogućnosti osigurati ovakav postupak u kojemu bi postojala mogućnost za takav postupak u kojemu bi na tajnom glasovanju bilo moguće glasovati protiv izbora jedinog kandidata.

Gradonačelnik Lacković u raspravi je ukazao na neodrživost ovakvog nedemokratičnog načina provođenja izbora ravnatelja, te je upoznao sve vijećnike o radnjama koje je Grad kao nositelj osnivačkih prava pokrenuo tražeći službeno mišljenje od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Posebno je naglašeno da traženje minimalne demokratičnosti postupka kakva je uobičajena u praksi izbora ravnatelja nije povezana s činjenicom neprihvaćanja kandidature zamjenice Kristine Benko Markovica, unatoč tome što nijedan zakonski propis, niti Statut škole ne traži dostavu orginalne dokumentacije ili ovjerene preslike.

Grad Đurđevac ne ulazi u pravo Kristine Benko Markovica da nakon službenog primitka odluke o neprihvaćanju njezine kandidature pokreće postupke radi osporavanje ispravnosti takve odluke školskog odbora pred nadležnim institucijama, a naročito jer postoje primjeri odluke Prosvjetne inspekcije kojima se ukidaju odluke školskih odbora kada su isključivani kandidati iz natječaja zbog dostave neovjerenih kopija tražene dokumentacije.

U slučaju da se neće poštivati odluke koje je donio školski odbor o načinu provođenja tajnog glasovanja učitelja i zaposlenika, te predstavnika roditelja, predstavnici Grada u  školskom odboru  poduzeti će zakonom predviđene mjere radi sprečavanja nepravilnosti, a Grad Đurđevac obratit će se Prosvjetnoj inspekciji.