Preko 1.000 malih izletnika najavilo svoj dolazak u Grad Picoka


Utorak, 10. travnja 2018.

S prvim zrakama proljetnog sunca, u samo dva tjedna, preko 1.000 djece, teta i učitelja iz gotovo čitave Hrvatske najavilo je svoj dolazak u Đurđevac u proljetnoj sezoni.

Utvrda Stari grad, Muzej grada Đurđevca, Interpretacijski centar Picokijade, Đurđevački pijesci, Hrvatska Sahara s devama i domaćim životinjama, kostimirana interpretacija Legende o Picokima, te brojni atraktivni animatorski programi iz godine u godinu mame sve više malih, ali i velikih posjetitelja u Đurđevac.