Prekogranična suradnja: Muzej i Turistička zajednica u suradnji s gradom Szigetvárom prijavili projekt razvoja turističke ponude


Ponedjeljak, 6. svibnja 2019.

Nakon niza radnih sastanaka u Đurđevcu i mađarskom gradu Szigetváru prijavljen je zajednički projekt pod nazivom Forts - Heroes - Experiences na program prekogranične suradnje – Interreg V-A Programa suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020.

U izradi i prijavi projekta sudjelovali su djelatnici Turističke zajednice grada Đurđevca, Muzeja grada Đurđevca i Grada Đurđevca, te predsjednik Udruge prijatelja Staroga grada Szigetvára Zoltán Varga, potpredsjednik Udruge Ferencom Salamonom, povjesničar Szabolcs Varga i djelatnici Grada Szigetvára.

Glavni ciljevi projekta su njegovanje kulturno - povijesne baštine i generiranje novih turističkih proizvoda. Grad Đurđevac i Szigetvar imaju bogatu materijalnu i nematerijalnu kulturno - povijesnu baštinu vezanu uz vrijeme osmanskih osvajanja.

Iz projekta će se osigurati potrebna infrastruktura za uprizorenje Legende o Picokima, održat će se niz konferencija, oživljet će se legende i povijest multimedijalnim pristupom uz pomoć modernih tehnologija. Osigurat će se i potrebna sredstva za održavanje srednjovjekovnih sajmova, promociju povijesne baštine, razna gostovanja i razmjene iskustva.

Muzej Grada Đurđevca organizirat će međunarodni znanstveni skup na temu prodora Osmanlija na naše područje na području kontinentalne Hrvatske i Mađarske. Đurđevačka je utvrda tijekom 15. stoljeća često mijenjala vlasnike, a više se o njoj saznaje kad je vlasnik bio Sigiszmund Ernušt koji je u to vrijeme bio biskup u Pečuhu. Pobjedom osmanske vojske nad Hrvatsko-Ugarskim Kraljevstvom 1526. godine na Mohačkom polju te padom Virovitice 1552. godine, đurđevačka utvrda postaje najistočnijom utvrđenom točkom te ima vrlo važan obrambeni značaj.

Nakon održanog znanstvenog skupa izdat će se publikacija stručnih tekstova na mađarskom i hrvatskom jeziku. Svi troškovi oko pripreme znanstvenog skupa, tiska i prijevoda tekstova bili bi pokriveni projektom.

-Grad Đurđevac i njegove ustanove su dobar primjer povlačenja EU sredstava preko različitih projekata. Ovaj projekt nije građevinski projekt već takozvani "soft" projekt kojim se neće graditi zgrade već međusobna suradnja preko koje će se razmijeniti znanje, vještine i iskustvo, nabavit će se i potrebna uredska oprema, a preko njega će se osigurati i sredstva za naše najpoznatije manifestacije i promotivne aktivnosti- rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

Ukupna vrijednost projekta iznosi više od 400.000,00 eura od čega bi se za projektne aktivnosti u Đurđevcu osiguralo gotovo 200.000,00 eura.