Prijava interesa za rušenje opasnih ograda


Utorak, 25. srpnja 2017.

Pozivaju se svi vlasnici koji žele ukloniti stare opasne ograde sagrađene od betona, cigla i drugih teških materijala da u dođu u Grad Đurđevac i prijave svoj interes kako bi se postigla bolja cijena nabave panel ograde.

Vlasnici ne moraju odmah po podnošenju zahtjeva u realizaciju radova već je rok za izvedbu radova do kraja godine. Cilj ove mjere je da se ograde koje graniče s javnim površinama, a predstavljaju opasnost za prolaznike uklone. Grad će ih ukloniti o svom trošku, te će snositi trošak postavljanja panel ograde u iznosu od 110,00 kn po dužnom metru.

Zahtjev za uklanjanje ograde vlasnici mogu predati u Grad Đurđevac svaki radni dan 0d 8 do 16 sati, a na temelju prijedloga Odbora za prostorno planiranje, zaštitu okoliša, komunalno i vodno gospodarstvo donijet će se odluka o uklanjanju i odobrenju sredstava.

Uvjet za odobrenje sredstava za postavu ograde je da vlasnik izgradi temelj za ogradu visine 20 cm, da ograda bude postavljena regulacionom linijom, a ukoliko želi vlasnik može postaviti i drugačiju vrstu ograde.

Sve informacije možete dobiti na broj 811-052, a možete i pozvati naše djelatnike da izađu na teren i evidentiraju vaš zahtjev.