Prijavljen projekt energetske obnove zgrade Grada Đurđevca vrijedan 9,9 mil. kuna


Utorak, 16. siječnja 2018.

Grad Đurđevac je među prvima na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja namijenjenog energetskoj obnovi javnih ustanova prijavio projekt Energetske obnove zgrade Grada Đurđevca.

Izrađenim projektom energetske obnove predviđa se zamjena i popravak krovišta, izrada toplinske zaštite vanjske ovojnice zgrade, ugradnja nove stolarije, zamjena i modernizacija sustava rasvjete te uvođenje centralnog sustava grijanja.

Projektom su obuhvaćene i sve prostorije državnih i županijskih ureda koji se nalaze u zgradi.

Prilikom radova poštivat će se strogi konzervatorski uvjeti s obzirom da gradska zgrada ima izuzetno važan povijesni i arhitektonski značaj.

Osnovni cilj projekta je ostvarenje značajnih financijskih ušteda povećanjem energetske učinkovitosti, smanjenje potrošnje energije, te smanjenje emisije CO2.

Vrijednost projekta je nešto više od 9,9 mil. kuna, a ukoliko projekt bude prihvaćen, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja će ga sufinancirati s 51% sredstava od ukupne vrijednosti projekta.