Prijavljen projekt Prozor u kulturu


Srijeda, 28. veljače 2018.

Grad Đurđevac je u suradnji PORA-om i partnerima Gradskom knjižnicom Đurđevac, Muzejom grada Đurđevca, LAG-om Podravina, KUD-om Petar Preradović i Udrugom kazališnih amatera Gradsko kazalište Đurđevac prijavio projekt pod nazivom Prozor u kulturu na javni poziv za dostavu projektnih prijedloga Kultura u centru - potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi.

Cilj projekta je jačanje kapaciteta dionika u kulturi s područja Đurđevca za umrežavanje i sudioničko upravljanje u kulturi. Ciljane skupine su organizacije civilnog društva  i kulturne ustanove u Đurđevcu  te predstavnici uprave Grada Đurđevca. Kroz 5 radionica u 24 mjeseca ojačat će svoje kapacitete za sudioničko upravljanje u kulturi, izraditi strateški plan će dati prijedlog modela za sudioničko upravljanje u kulturi. Primjenom modela će organizirati 6 kulturno-umjetničkih programa koji će se odvijati u novostvorenom Društveno-kulturnom centru - generatoru kulturnog stvaralaštva u Đurđevcu.

Projekt obuhvaća razdoblje od 24 mjeseca, a ukupna vrijednost projekta je oko 1.500.000,00 kuna.

Na temu projekta u Gradu je gradonačelnik Hrvoje Janči održao je sastanak sa Senadom Ranilović iz PORA-e i  Melitom Birčić, ravnateljicom PORA-e Razvojne agencije Podravine i Prigorja koje su sudjelovale u njegovoj pripremi. Pripremljena je sva potrebna dokumentacija, te je projekt poslan Nacionalnoj zakladi za razvoj civilnog društva.