Prijavljen projekt besplatne prehrane za 225 najpotrebitijih učenika


Petak, 22. rujna 2017.

Grad Đurđevac se i ove godine prijavio na javni poziv Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i Fond europske pomoći za najpotrebitije.

Prijavljen je projektni prijedlog Besplatna prehrana za najpotrebitije u Osnovnoj školi Grgura Karlovčana Đurđevac, a projektom osiguravanja prehrane bilo bi obuhvaćeno minimalno 225 učenika čiji roditelji su primatelji zajamčene minimalne naknade, jednoroditeljske obitelji i obitelji s troje ili više djece od kojih je jedno polaznik Osnovne škole Grgura Karlovčana, a ostala maloljetna.

Prijavljeni projekt vrijedan je 200.300,00 kuna, a provodio bi se na razdoblje od 10 mjeseci.