Prijavljen projekt Zajedno smo jači usmjeren na pomoć udomljenoj djeci u učenju i stjecanju vještina rada na računalu


Srijeda, 14. ožujka 2018.

Udruga udomitelja za djecu Osmijeh uz pomoć Grada Đurđevca prijavila je projekt usmjeren na poboljšanje učenja nastavnih predmeta fizike i matematike, te stjecanju vještina rada na računalu kod udomljene djece pod nazivom Zajedno smo jači.

Projekt je prijavljen na natječaj koji je raspisalo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, a cilj projekta je razviti sposobnost boljeg učenja i usvajanja nastavnog gradiva kroz primjenu različitih stilova učenja ponaosob.

U sklopu projekta predviđene su brojne aktivnosti u obliku instrukcija i radionica u razdoblju od rujna do prosinca.

Vrijednost prijavljenog projekta je oko 51.000,00 kuna, a rezultati natječaja će biti poznati nakon provjere dokumentacije od strane Ministarstva.