Prijavljena obnova i opremanje Društvenog doma u Sirovoj Kataleni


Nedjelja, 26. rujna 2021.

Nakon dobivene suglasnosti od strane vijećnika, Grad Đurđevac je prijavio projekt obnove i opremanja Društvenog doma u Sirovoj Kataleni putem natječaja programa ruralnog razvoja kojim se želi stvoriti multifunkcionalni prostor za potrebe stanovnika Sirove Katalene, udruga i proizvođača domaćih proizvoda.

Projekt obnove Društvenog doma u Sirovoj Kataleni vrijedan 5,5 milijuna kuna odnosi se na krovište, stolariju i fasadu te uređenje i opremanje prema potrebama stanovnika. Dom će imati multifunkcionalnu namjenu, te će dio Doma biti namijenjen sportskim sadržajima s obzirom na nogometno igralište u dvorištu Društvenog doma dok će dio biti namijenjen organiziranju boravka za najmlađe stanovnike naselja s edukativnim i zabavnim sadržajima.