PRIOPĆENJE – UKIDANJE ZEMLJIŠNO-KNJIŽNOG ODJELA U ĐURĐEVCU


Petak, 5. srpnja 2013.

Dana 4. srpnja 2013. godine održan je sastanak gradonačelnika Grada Đurđevca, načelnika, odnosno zamjenika općinskih načelnika općina Molve, Virje, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Kalinovac, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete kao i predstavnika političkih stranaka koje djeluju na području Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije u svezi ukidanja Zemljišno-knjižnog odjela u Đurđevcu. PRIOPĆENJE ZA MEDIJE  S održanog sastanka gradonačelnika Grada Đurđevca, načelnika, odnosno zamjenika općinskih načelnika općina Molve, Virje, Novo Virje, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Kalinovac, pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podravske Sesvete kao i predstavnika političkih stranaka koje djeluju na području Grada Đurđevca i Koprivničko-križevačke županije, održanog dana 4. srpnja 2013. godine s početkom u 9,00 sati u dvorani za sastanke Grada Đurđevca, S. Radića 1, u Đurđevcu. Na sastanku su bili nazočni: Željko Lacković,           gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Fuček                  predsjednik GO HSLS Đurđevac                   Ivica Kopljarević            dopredsjednik GO  HSLS Đurđevac           Stjepan  Lerinc              predsjednik GO  HSU Đurđevac                  Željko Pintar                  potpredsjednik  ŽO HSU KKŽ         Josip Tončić                  pročelnik JUO Podravske Sesvete     Branko Sobota              općinski načelnik Općine Kalinovac                 Darko Sobota                predsjednik ŽO HDZ KKŽ Vlado Rep                      predsjednik GO HDZ Đurđevac            Luka Kokotić                predsjednik Hrvatski laburisti – Stranka rada Đurđevac Milica Fuček                  predsjednica GO SDP  Đurđevac          Željko Došen                tajnik Hrvatski laburisti – Stranka rada KKŽ Branko Mesarov            općinski načelnik Općine Novo Virje                                       Mirko Perok                    općinski načelnik Općine Virje                                                   Ivan Hodić                      predsjednik HNS Đurđevac                                                        Siniša Pavlović                općinski načelnik Općine Kloštar Podravski                                  Franjo Car                        tajnik GO HSS-a Đurđevac                     Branko Kolar                  općinski načelnik Općine Ferdinandovac       Mirko Paša                      zamjenik općinskog načelnika Općine Molve   Mijo Bardek                    nositelj Kandidacijske liste za županijsku skupštinu KKŽ Gradonačelnik Grada Đurđevca Željko Lacković upoznao je nazočne sa situacijom nastalom zbog donošenja Rješenja Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, kojim je određeno da Zemljišno-knjižni odjel u Đurđevcu, na zahtjev predsjednice Općinskog suda u Koprivnici Lidije Vuljak od 17. 06. 2013. godine, prestaje s radom dana  1. srpnja 2013. godine i spaja se s Općinskim sudom u Koprivnici.  Predmetnim Rješenjem za stanovnike Đurđevca i susjednih općina ograničeno je pravo na pristup sudu budući da je udaljenost pojedinih naselja od Koprivnice veća od 50 kilometara. Pri tome se naglašava loša prometna povezanost predmetnih naselja  s Koprivnicom javnim prijevozom. Gradonačelnik je naglasio da je u Grad Đurđevac službena informacija došla tek 27. 06.2013. godine, dakle nakon preseljenja Zemljišno-knjižnog odjela, pri čemu predsjednica Općinskog suda u Koprivnici  nije našla potrebnim raspraviti zahtjev za preseljenjem đurđevačke gruntovnice u Koprivnicu s nijednim tijelom lokalne uprave. Takav njezin postupak predstavlja najgrublji način zanemarivanja interesa lokalne zajednice, odnosno Grada Đurđevca i okolnih općina koje  su bile u stvarnoj nadležnosti Zemljišno-knjižnog odjela. Gradonačelnik je upoznao nazočne i s  upućenim dopisom predsjednika Općinskog suda u Đurđevcu Želimira Hrvatića iz 2008. godine u kojem su pobrojani svi razlozi, argumenti i ekonomski čimbenici koji govore u prilog ostanka Općinskog suda u Đurđevcu kao i zaključcima i odlukama tijela lokalne samouprave i županije o potrebi ostanka suda u Đurđevcu koji su bili upućeni prema nadležnom ministarstvu te Hrvatskom saboru. Na žalost navedeni argumenti nisu bili uvaženi te je došlo najprije do formalnog ukidanja Općinskog suda u Đurđevcu, a potom i do njegovog fizičkog preseljenja, najprije uprave i sudaca, a sada i zemljišno-knjižnog odjela. Ovakva situacija rezultat je političkog djelovanja stranaka prije svega iz Grada Koprivnice, kako bi se opravdao trošak izgradnje „Palače pravde“ u Koprivnici koja je još uvijek poluprazna, unatoč preseljenju suda iz Đurđevca. Gradonačelnik smatra da je ključ rješenja nastale situacije u zajedničkom nastupu svih nositelja političkih opcija i svih čelnika jedinica lokalne samouprave s ovog područja koji su izabrani od strane stanovnika da štite i zastupaju njihove interese. Stjepan Lerinc postavio je pitanje da li će država ili netko drugi snositi troškove puta stranaka, budući da sada stranke moraju po zemljišno-knjižni izvadak ići u Koprivnicu, a do sada su svoje potrebe mogle ostvarivati u Đurđevcu. Ujedno je postavio i pitanje odgovornosti onih koji su takvu odluku donijeli, budući da je ista na štetu stanovnika područja đurđevačke Podravine, ali isto tako i na štetu Republike Hrvatske koja ima znatno povećane troškove za funkcioniranje suda zbog preseljenja. Ivan Hodić smatra da su uzrok problema suprotni interesi Grada Đurđevca i središta Županije te da su građani dovedeni u neravnopravnu situaciju. Postavio je zahtjev za smjenom predsjednice Općinskog suda u Koprivnici koja je bez konzultacija s lokalnom zajednicom zatražila preseljenje Zemljišno-knjižnog odjela u Đurđevcu od Ministarstva pravosuđa, čime nije ispoštovala potrebnu proceduru.  Josip Tončić osvrnuo se na situaciju u Podravskim Sesvetama gdje je unatoč provedenoj katastarskoj izmjeri došlo u međuvremenu do promjena u vlasništvu te i dalje postoji potreba stanovnika da odlaze u gruntovnicu po službene dokumente. Naglasio je veliku važnost vraćanja sudova (Općinskog i Prekršajnog) kao i Zemljišno-knjižnog odjela u Grad Đurđevac. Darko Sobota istaknuo je interes svih stanovnika područja đurđevačke Podravine da se sudovi vrate u Đurđevac. Kao zamjenik župana, napomenuo je da je Koprivničko-križevačka županija reagirala na ukidanje službi u Đurđevcu te davala podršku svim nastojanjima da institucije ostanu. Cijeli postupak oko ukidanja sudova započeo je još 2008. godine s opravdanjem u usklađivanju s poglavljem 23. u pregovorima za pristup Europskoj uniji radi racionalizacije sudova. Smatra međutim da u tom poglavlju nije traženo ukidanje sudova nego poboljšanje njihove efikasnosti. Sud u Đurđevcu upravo je bio među najefikasnijima u državi po broju riješenih predmeta. Zakon kakav je donesen rezultat je političke volje, a niti nova vlast nije učinila ništa da se zakon izmijeni. Slaže se s ocjenom da je razlog za preseljenje suda iz Đurđevca potreba opravdanja troškova izgradnje „Palače pravde“ u Koprivnici i popunjavanje njezinog prostora. Predlaže da se svi čelnici lokalne samouprave kao i čelnici političkih stranaka ujedine oko rješavanja nastale situacije. Istaknuo je potrebu češćih sastanaka kako bi lokalna samouprava mogla na vrijeme reagirati na nove propise kojima se narušava njihov položaj (npr. novi Zakon o eksploataciji mineralnih sirovina). Milica Fuček istaknula je da unatoč činjenici da je na državnoj razini SDP na vlasti, đurđevački SDP podržava sve mjere u cilju vraćanja institucija u Grad Đurđevac. Te su aktivnosti provođene i ranije i uspjelo se na neko vrijeme zadržati Zemljišno-knjižni odjel u Đurđevcu. Naglasila je da Grad mora brinuti o interesima građana, a institucije moraju biti dostupne svima i na korist građana. Slaže se sa zahtjevom za smjenu predsjednice Općinskog suda u Koprivnici te se zalaže da se na legitiman, ali oštar način izvrši pritisak na sva nadležna tijela kako bi se osigurao povratak suda u Đurđevac, ali i spriječio odlazak institucija koje su ostale u Đurđevcu. Vlado Rep naglasio je da će Gradska organizacija HDZ-a Đurđevac sudjelovati u svim aktivnostima koje će biti potrebne za povratak sudova te ostalih institucija u Grad Đurđevac. Smatra da je potrebno skrenuti pozornost javnosti na nastalu situaciju svim potrebnim mjerama, uključujući i građanski neposluh. Luka Kokotić smatra da sve političke stranke snose odgovornost za ono što se dogodilo, da je propušteno angažirati osobe  koje su mogle reagirati na do sada donesene akte, smatra da je potreban građanski neposluh kako bi se pozornost javnosti usmjerila na nastale probleme. Napomenuo je da se zakoni uvijek mogu promijeniti i u tom smislu predložio je uključivanje saborskih zastupnika s područja Koprivničko-križevačke županije kako bi se inicirala izmjena Zakona o područjima sudova i na taj način vratio sud u Đurđevac. Napomenuo je da je napravljen izračun prema kojem preseljenjem suda nastala  šteta za Republiku Hrvatsku u iznosu 3.820.000,00 kuna godišnje.  Branko Kolar složio se sa prethodnicima te istaknuo da je potrebno što veći angažman medija u navedenom. Predložio je da se održi hitan sastanak u ministarstvu pravosuđa na koji bi otišli pored gradonačelnika Đurđevca, župan Koprivničko-križevačke županije, njegov zamjenik te svi općinski načelnici s ovog područja. Cilj sastanka je poništenje Rješenja o preseljenju Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca i povratak istog u Đurđevac.  Mirko Perok složio se s potrebom hitnog sastanka u ministarstvu te potrebom za aktivnom podrškom svih političkih stranaka na području Županije te svih jedinica lokalne samouprave kroz istupe u medijima. Predložio je da se što hitnije održi sastanak s zastupnicima u Hrvatskom saboru s području Koprivničko-križevačke županije o daljnjem načinu djelovanja. Branko Mesarov smatra da se ovakvim odlukama stanovnici ovog djela županije stavljaju u neravnopravni položaj s ostalima te da predstavljaju građane drugog reda, ne samo po pitanju preseljenja suda, već i u nekim drugim područjima, primjerice u funkcioniranju hitne službe. Dr Mijo Bardek podržava  ranije navedene prijedloge. Smatra da su sve političke opcije krive za nastalu situaciju, procese koji se odvijaju smatra izrazito negativnima  te naglašava da je potreban zajednički stav pa čak i otpor jedinica lokalne samouprave. Željko Pintar podržava sve akcije u cilju povratka institucija u Đurđevac. Željko Fuček također podržava sve potrebne akcije u cilju povratka institucija u Đurđevac. Nakon rasprave, sudionici sastanka donijeli su sljedeće  ZAKLJUČKE 1. Traži se ostavka predsjednice Općinskog suda u Koprivnici Lidije Vuljak ili njezino razrješenje od strane ministra pravosuđa zbog nedemokratskog i netransparentnog načina na koji je izvršeno preseljenje Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca pri čemu nisu konzultirana tijela jedinica lokalne samouprave s ovog područja niti je zatraženo njihovo mišljenje. 2. Hitno zatražiti sastanak predstavnika Koprivničko-križevačke županije, svih čelnika jedinica lokalne samouprave s ovog područja te saborskih zastupnika s područja Koprivničko-križevačke županije s ministrom pravosuđa u cilju informiranja ministra o stvarnoj situaciji i problemima koji su izazvani Rješenjem o preseljenju Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca te šteti koja nastaje za proračun RH radi povećanja troškova Ministarstva pravosuđa i svih ustanova koje svakodnevno sudjeluju u radu suda (Centar za socijalnu skrb Đurđevac, Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijske postaje Đurđevac i Ured za katastarsko-geodetske poslove), te tijela lokalne uprave, sve u cilju poništenja Rješenja o preseljenju Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca i povratka istog u Đurđevac. 3. Od odgovornih osoba za nastalu situaciju, traži se  financijska, službena i politička  odgovornost za štetu koja nastaje Republici Hrvatskoj i građanima s područja Grada Đurđevca i Općina Virje, Novo Virje, Kalinovac, Ferdinandovac, Kloštar Podravski, Podravske Sesvete i Molve zbog preseljenja Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca radi otežanog pristupa sudu koje dijelom graniči s povredom  ustavnog prava pristupa sudu. 4. Traži se od javnih ustanova i tijela javne vlasti (Centra za socijalnu skrb Đurđevac, Ministarstva unutarnjih poslova, Policijska postaja Đurđevac i Ureda za katastarsko-geodetske poslove) da se očituju o ekonomičnosti i funkcionalnosti svojeg rada nakon donošenja odluke o preseljenju Općinskog suda u Koprivnici, Stalne službe u Đurđevcu, Prekršajnog suda i Zemljišno-knjižnog odjela iz Đurđevca. Željko Lacković                                                             Luka Kokotić           Željko Fuček                                                                 Milica Fuček           Ivica Kopljarević                                                           Željko Došen           Stjepan  Lerinc                                                                 Branko Mesarov              Željko Pintar                                                                   Mirko Perok               Josip Tončić                                                                     Ivan Hodić               Branko Sobota                                                                 Siniša Pavlović            Darko Sobota                                                                   Franjo Car                Vlado Rep                                                                       Branko Kolar Mirko Paša                                                                       Mijo Bardek