Proglašena elementarna nepogoda suša na području Grada Đurđevca


Četvrtak, 17. kolovoza 2017.

Zbog visokih temperatura i posljedica suše u periodu od 01. lipnja 2017. do 15. kolovoza 2017. godine na području Grada Đurđevca nastale su štete na poljoprivrednim kulturama. Utvrđeno je da su štete nastale u sljedećim katastarskim općinama, koje se nalaze u sastavu Grada Đurđevca:

k.o. Đurđevac, k.o. Đurđevac Grad, k.o. Severovci, k.o. Mičetinac, k.o. Sveta Ana, k.o. Čepelovac, k.o. Budrovac, k.o. Sirova Katalena i k.o. Suha Katalena.

Slijedom toga Župan Koprivničko-križevačke županije proglasio je 16. kolovoza 2017. godine elementarnu nepogodu od posljedica suše za područje Grada Đurđevca.

Elementarna nepogoda za područje Grada Đurđevca proglašava se za sljedeće kulture: kukuruz, soja i suncokret.

Mole se poljoprivredni proizvođači sa područja Grada Đurđevca, da dođu prijaviti štetu u prostorije Gradske uprave Grada Đurđevca, S. Radića 1, I. kat soba 36 radnim danom od 09,00 do 12,00 sati, zaključno s 15. rujna 2017. godine.

Sa sobom obavezno ponijeti osobnu iskaznicu, OIB, zapisnik o uporabi poljoprivrednog zemljišta tzv. ARKOD, te IBAN žiro ili tekućeg računa. Koji nemaju upisnik mogu priložiti posjedovni list.