Projekt ispred svoga vremena: još ove godine kreću radovi na Aglomeraciji Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete


Četvrtak, 28. veljače 2019.

U Gradskoj knjižnici održana je prezentacija projekta Izgradnja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracija Đurđevac, Virje, Ferdinandovac i Podravske Sesvete, kao i ostalih razvojnih projekata Komunalija d.o.o. Đurđevac.

Projekt Aglomeracije za područje Đurđevca predstavili su gradonačelnik Hrvoje Janči i predsjednik Gradskog vijeća i saborski zastupnik Željko Lacković. U predstavljanju su im se pridružili saborski zastupnik Branko Hrg, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić te direktor Komunalija Tomislav Kolarić, zajedno sa predstavnicima Općina čija područja obuhvaća projekt.

Direktor Kolarić je napomenuo kako je četiri godine rađeno na projektu. – Radovi će trajati od 2019. do 2023. godine, a  vrijednosti projekta iznosi oko 280 milijuna kuna zajedno sa troškovima stručnog i obračunskog nadzora te promidžbe i vidljivosti.

Cilj projekta je svim građanima osigurati dostupnost pitke vode, sustav zbrinjavanja otpadnih voda, zaštita okoliša i vodnih resursa– rekao je Tomislav Kolarić i dodao kako će se izgraditi i kanalizacija u Budrovcu i Čepelovcu te preostali dio u Gradu Đurđevcu.

Rekonstruirat će se vodovod u gradu i izgradit će se vodosprema u Čepelovcu. Izgradit će se kanalizacija u Kloštru Podravskom, u naseljima Kloštar Podravski, Budančevica, Prugovac i Kozarevac te uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Podravskim Sesvetama. Izgradit će se i sekundarni vodovod u Prugovcu i Kozarevcu. Izgradit će se kanalizacija u Novigradu Podravskom, u naseljima Delovi i dijelu Novigrada Podravskog s izgradnjom spojno-kanalizacijskog cjevovoda za pročišćavanje otpadnih voda u Virju i dogradnju istoga.

Izgradit će se kanalizacija u Ferdinandovcu i novi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Na području Općine Virje izgradit će se kanalizacija u naselju Šemovci i Hampovica i isti kanalizacijski sustav će se spojiti na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Virju – istaknuo je direktor Kolarić i dodao kako je projektom planirana izgradnja svih preostalih priključaka.

Ishođene su sve potrebne dozvole za gradnju, a Komunalije su trenutno u postupku pregleda aplikacijskog paketa od strane Hrvatskih voda i Ministarstva zaštite okoliša i energetike te očekuju uskoro potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

– Iz aspekta grada Đurđevca ovo nam znači da ćemo imati kompletno riješeno pitanje vodne infrastrukture. Grad je riješen, dva prigradska naselja su u projektu Aglomeracije. Bitno je riješiti odvodnju i voditi brigu o zbrinjavanju otpadnih voda. Hvala gosp. Vukmiriću i saborskom zastupniku Branku Hrgu na potpori te  saborskom zastupniku Željku Lackoviću koji je pokrenuo ovaj projekt kao gradonačelnik – rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

– Vi ste projekt koji je daleko ispred vremena. To se nije dogodilo slučajno. Moji sastanci s ovim ljudima govore u prilog tome da niste svjesni kakav tim imate. Uvjeren sam da ćete završiti projekt do 2023. godine. Hrvatske vode će nesumnjivo odraditi svoj dio posla. Obilazim mnoga područja, no nigdje nemam tako aktivne saborske zastupnike. Ovo je projekt u kojem nemam nikakvih problema, to mi je nevjerojatno, a obilazim široki teren. U tom kontekstu, zaslužili ste i puno više – rekao je zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Damir Vukmirić.

-Naime, sudjelovao sam u izradi takvog projekta za drugi dio županije i znam koliko je to teško i komplicirano te je posebno bitno napomenuti da ste uspjeli posložiti priču između susjednih Općina i Grada – istaknuo je saborski zastupnik Branko Hrg.

-Ovaj projekt je potvrda dobre suradnje Hrvatskih voda s lokanim samoupravama sa javnim opskrbljivačem. Nadam se i vjerujem da ćemo uskoro dobiti potvrdu aplikacijskog paketa i da ćemo se ovdje naći kroz koji mjesec i svečano potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava. Naše Komunalije su pokazale da imaju izvanredan ljudski kadar i potencijal. Vjerujem kada će se odlučivati o tome tko će biti glavni distributer vode na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije, da će  Komunalije Đurđevac moći konkurirati s opskrbljivačima iz Križevaca, Koprivnice i Bjelovara koji će činiti jedno vodoopskrbno područje. To bi bila velika stvar za tvrtku i za grad Đurđevac koji ima najveće količine podzemne vode. Na području Đurđevca nalazi se jedan od najvećih vodonosnika u Europi i važno nam je očuvati takvo prirodno bogatstvo – zaključio je saborski zastupnik i predsjednik Gradskog vijeća Lacković.

Koliki je zahvat projekta govore i sami brojevi. Ovim će se projektom obuhvatiti 22500 stanovnika koji će biti priključeni na javnu vodopskrbnu mrežu, a njih 11300 bit će priključeno na sustav javne odvodnje. Točna vrijednost projekta je 279 304 756 kuna. Početak radova moguć je već krajem ove godine.

Nakon konferencije za medije saborski zastupnik Branko Hrg i zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić zajedno sa domaćinima posjetili su utvrdu Stari grad, te su tom prilikom razgledali izložbu Chagalla i Intrepretacijski centar Picokijade.

Foto: prigorski.hr

O projektu:

Đurđevac

 • rekonstrukcija vodoopskrbnih cjevovoda u ulicama: Tina Ujevića, Vladimira Nazora, Stjepana Radića, Kralja Tomislava, Bregovita, Đure Basaričeka, Antuna Radića i Miroslava Krleže – dužine 5879 m
 • izgradnja kanalizacije u naselju Stiska i rekonstrukcija kanalizacije u Škurdijevoj ulici – dužina 2465 m

Čepelovac

 • izgradnja kanalizacije – dužina 3648 m
 • izgradnja vodosprema Čepelovac rezervoarskog prostora od 2500 m3
 • izgradnja vodoopskrbnog cjevovoda VS Čepelovac – VS Budrovac – dužine 3265 m

Budraovac

 • izgradnja kanalizacije – dužina 3457 m

Općina Novigrad Podravski

 • dogradnja fekalne kanalizacije Nov. Podravski – dužina 1084 m
 • izgradnja fekalne kanalizacije naselja Delovi – dužina 2349 m
 • izgradnja tlačnog cjevovoda fekalne kanalizacije Nov. Podravski – Virje s retencijskim bazenom i crpnom stanicom Nov. Podravski – dužina 3123 m

Općina Virje

 • izgradnja fekalne kanalizacije naselja Šemovci i Hampovica – dužina 8644 m
 • proširenje UPOV-a s 5000 na 7900 ES-a

Općina Ferdinandovac

 • izgradnja fekalne kanalizacije Ferdinandovca – dužina 6404 m
 • izgradnja UPOV-a – 2600 ES-a

Općina Kloštar Podravski

 • izgradnja vodoopskrbnih cjevovoda naselja Prugovac i Kozarevac – dužina 23.640 m
 • izgradnja fekalne kanalizacije naselja Kloštar Pod., Budančevica, Prugovac i Kozarevac – dužina 31.872 m