Projekt „Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac“


Četvrtak, 18. lipnja 2015.

Gradsko vijeće Grada Đurđevca donijelo je Zaključak o prihvaćanju Pisma namjere za podnošenje prijedloga projekta „Izgradnja i rekonstrukcija vodovoda i odvodnje u Aglomeraciji Đurđevac“ trgovačkog društva Komunalije d.o.o. Đurđevac na program „Zaštita okoliša“. Projekt je vrijedan 31, 4 milijuna kuna, a Grad Đurđevac je iskazao spremnost na aktivno sudjelovanje u prijavi i provođenju projekta sufinanciranjem 15 % iz Proračuna za 2015. godinu, odnosno 4,5 milijuna kn od ukupnog iznosa.

Svrha projekta je izgradnja i rekonstrukcija vodne infrastrukture na području Grada Đurđevca i naselja Budrovec te odvodnje u aglomeraciji Đurđevac kako bi se osiguralo ispravno funkcioniranje opskrbljivanja vodom i njene odvodnje. Projektom bi se povezalo vodocrpilište s magistralnim vodom s daljnjim ciljem Grada kao opskrbljivača ne samo okolice, već i Bjelovarsko-bilogorske županije čime bi velike zalihe pitke vode na našem području dobile ekonomsku svrhu.