Projekt kompostane pred potpisom ugovora: realizacijom planiranih projekata postat ćemo mali zeleni europski grad


Četvrtak, 26. studenoga 2020.

Grad Đurđevac i Komunalne usluge Đurđevac nakon projekta izgradnje i opremanja sortirnice, nabave komunalnih vozila, kanti i spremnika zajedno su prijavili projekt kompostane. Projekt je prošao sve kontrole, dobivena je odluka o odobrenju i sufinanciranju  projekta te se čeka potpis ugovora.

Projektom će se sufinancirati izgradnja i opremanje postrojenja za razvrstavanje, mehaničku obradu i skladištenju odvojeno prikupljenog biootpada. Ukupna vrijednost projekta iznosi 8,8 mil. kuna, od čega bespovratna sredstva Europske unije iz Operativnog programa Konkuretnost i kohezija iznose oko 3,4 mil. kuna. Tijekom 36 mjeseci provest će se sljedeće aktivnosti: nabava usluge izgradnje i izgradnje objekta, nabava usluge opremanja i opremanje objekta postrojenja kompostane, upravljanje projektom te informiranje i vidljivosti.

Izgradit će se i opremiti postrojenje za biološku obradu odvojeno sakupljenog biootpada, čime će se uspostaviti dodatni kapaciteti za recikliranje otpada na našem odlagalištu otpada čime će se direktno pridonijeti povećanju stope recikliranja. Postrojenje će biti smješteno na lokaciji postojećeg odlagališta komunalnog otpada Peski.

-Računamo da će nam dvije godina biti dovoljno za  izgradnju kompostane koja je predviđena s kapacitetom od 4.000 tona godišnje. To je količina biološkog materijala koji se nalazi u miješanom komunalnom otpadu građana i koja se s površinama nalazi na području Grada. Dakle biološki otpad može biti samo s područja grada - rekao je gradonačelnik Hrvoje Janči.

-Znamo kako gospodarenje otpadom predstavlja problem većine gradova i općina koji samo gomilaju otpad, a mi u Đurđevcu na tom pitanju radimo godinama, sustavno i planski te nemamo problema s otpadom. Na našem odlagalištu otpada ima još dovoljno mjesta za odlaganje otpada. Planiramo na adekvatan način zbrinjavati biološki otpad. Predviđeno je da se samo s područja Grada zbrinjava biološki otpad i postrojenje zaokružuje priču odlagališta, reciklažnog dvorišta i prijavljenog projekta spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i nabavke komunalnih vozila te projekta sortirnice. Realizacijom ovih projekata imat ćemo zaokruženu i samodostatnu priču za Grad Đurđevac i napravit ćemo veliki iskorak u gospodarenju otpadom. Bit ćemo mali zeleni europski grad .

Također, u sklopu projekta provest će se aktivnosti kojima će se postići povećanje svijesti javnosti o odvojenom sakupljanju, ponovnoj uporabi otpada te o održivom gospodarenju otpadom kroz izradu, tisak i distribuciju brošura.

 

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje postrojenja za obradu biootpada – kompostana Đurđevac, KK.06.3.1.15.0010
Naziv korisnika: Komunalne usluge Đurđevac d.o.o.
Ukupna vrijednost projekta: 8.885.439,45 kuna
EU sufinanciranje projekta: 3.305.304,76 kuna
Razdoblje provedbe projekta: 20.12.2019. – 21.09.2023.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020“.

Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Komunalnih usluga Đurđevac d.o.o.