Projekti usmjereni borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti


Četvrtak, 19. ožujka 2015.

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je Poziv za prijavu projekata usmjerenih borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2015. godinu s pozicija Ministarstva socijalne politike i mladih.

Sukladno ovom Pozivu, Gradsko društvo osoba s invaliditetom Đurđevac, sa partnerima Osnovnom školom Grgura Karlovčana Đurđevac i Centrom za socijalnu skrb, prijavljuje projekt za prioritetno područje "Projekti usmjereni osiguranju prehrane tijekom boravka u osnovnoj školi djeci socijalno ugroženih obitelji", dok Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac, uz partnerstvo Centra za socijalnu skrb, prijavljuje projekt za prioritetno područje "Projekti usmjereni pomoći socijalno ugroženim obiteljima", a koji će biti realiziran kroz socijalnu samoposlugu.

Inicijativu za prijavu na navedeni Poziv, za ostvarivanje financijske potpore projektima usmjerenim borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti, pokrenuo je Grad Đurđevac, koji je ujedno i koordinator realizacije projekta.